Jordens Dag er en amerikansk tradition, der startede d. 22 april 1970, for at gøre opmærksom på verdens miljøproblemer. I dag er behovet for denne opmærksomhed ikke mindre – for bare at nævne nogle enkelte punkter: øget udledning af stoffer (kuldioxid og metan) til atmosfæren, henkastning af affald – især plastik, udryddelse af dyrearter og ødelæggelser af habitat.

Det er d. 22 april, at vi i fællesskab med næsten en milliard andre jordboere fra omkring 192 lande værdsætter Jorden med utallige miljøvenlige tiltag så som indsamling af affald, undervisning i hvordan man kan leve mere bæredygtigt, plante træer på udsatte områder og på at skabe opmærksomhed på lokale demonstrationer med miljøvenlige hensigter.

I dette momentum står vi sammen – vi kan tænke bredt og dybt, vi kan tænke innovativt og kreativt – vi kan i fællesskab tage skridt til at løse de problemer, som vi i fællesskab har skabt. De resterende 364 dage skal vi hver især tage udfordringerne til os og finde netop vores vej igennem. Dette indlæg beskriver de udfordringer jeg har taget til mig i forbindelse med Earth Day 2019.

Earth Day 2019 – beskyt arterne!

Hvert Earth Day har et tema og i år er det ”Beskyt arterne” – på earthday.org kan man læse om begrundelserne for netop det tema og det er ikke hyggelæsning. Der er vist ingen grund til at opremse alle de årsager til, hvorfor jordens status er som den er og hvilke elendige handlinger vi mennesker har foretaget os, til at vi i dag står i denne situation. Jeg har valgt, at tage udgangspunkt i de muligheder som organisationen anviser og som jeg selv kan stå inde for, så derfor retter jeg min energi mod insekterne.

Insekterne

Insekter er nyttedyr og udgør en vigtig del af fødekæden/nettet, hvor de enten er byttedyr (f.eks. fugle) eller rovdyr (f.eks. bladlus). De nedbryder biomasse og lufter jorden – de er et vigtigt led mellem det biotiske – det levende og det abiotiske – det ikke levende i naturen.

De bestøver vores frugttræer og blomster – uden insekterne ville vi ikke have stabile afgrøder og vores økosystemer ville kollapse. I nogle kulturer spiller insekterne en vigtig ernæringsmæssig rolle, da de er proteinrige.

Ovenstående er jo næppe raketvidenskab, men det må være kritisk hvis Earth Day organisationen tilegner 2019 til netop Arternes Beskyttelse og især insekterne, da alt liv på landjorden har sit eksistensgrundlag fra dem. Insekterne har som dyregruppe eksisteret i omkring 300 millioner år, der er omkring 900.000 forskellige arter og videnskaben mener, at vi stadig mangler at ”navngive” omkring 2 millioner.

Min Earth Day 2019

Vores have fremstår ikke særlig insektvenlig, så her kan der sættes ind – vi vil bygge et insekthotel og så en masse vilde blomster i det fjerne hjørne af haven tæt på drivhuset. Så vil der være muligheder for overvintring og overnatning alt efter behov. Der vil være nektar og pollen lige udenfor og området er beskyttet for vind og menneskelig trafik.

Der er utallige byggevejledninger på insekthoteller i alle afskygninger, størrelser og materialer på nettet. Jeg har samlet et lille udpluk som vi vil bygge og indrette efter – gode råd om placering og beboernes forskellige behov.

  • Byg ikke for stort. Hvis hotellet angribes af parasitter, så kan de nemt inficerer alle beboerne i hotellet.
  • Regn og vand kan danne basis for mug, som også vil bringe sygdomme til hotellet. Sørg for at der er god ventilation i hotellet.
  • Husk at hotellet skal forårsrengøres, så der er klar til nye beboere.
  • Hvis det er muligt, så kan man opbevare hotellet et tørt sted om vinteren. Vores hotel kommer ind i drivhuset.
  • Vi har placeret hotellet på bagsiden af et hegn, hvor der er skygge det meste af dagen. Hvis man er interesseret i bier, så skal man vælge et sted med masser af sol og gode landing og take off muligheder.
  • Vi har sat vores i børnehøjde. Insekter er bare mega spændende at kigge på og jeg tror på, at hvis man kender til dem og ved hvordan man skal begå sig omkring dem – ja, så daler ens usikkerhed og frygt for dem.

Vi købte to 4 meter lange lærkebrædder. Brugte målene 50 gange 60 cm til rammen og skruede dem sammen.

Skillevæggen og de 4 vægge skruede vi sammen inden vi lagde dem ind i rammen.

Så lavede vi ”taget”, skruede det hele sammen og beklædte bagsiden med det sidste træ, så inventaret i hotellet ikke falder ud.

Rugbrødssten blev lagt som fundament og hotellet blev fæstnet med en skrue i hegnet, så det ikke vælter forover. Når det bliver vinter, løsner vi skruen og sætter hotellet ind i drivhuset.

Derefter gik vi en lille tur i vores nærliggende lund, hvor vi samlede kogler, grene, bambus, mos og træstykker.

Vi fyldte ”værelserne” ud med materialerne, så hotellet er indbydende for mange forskellige insekter. Vi mangler kun lige en gammel mursten med en masse huller.

Hotellet blev indviet med Dannebrog og en kop kaffe.

Det næste på Earth Day programmet er etablering af vandingshuller og restauranter for gæsterne. Når plantekasserne er bygget færdige, så flytter vi jordbærerne og der vil være plads til en stor portion vilde blomsterfrø. Sammen med vores kæmpemæssige æbletræ, vil den lille natureng tilføre insekterne det nektar og pollen, de har behov for og dermed også fylde hotellet op…håber jeg da.

Efter Earth Day

Med dette blogindlæg om insekthotellet, håber jeg at andre vil have lyst til at bygge hoteller – det var virkelig ikke særlig svært og kostede kun 130 kroner (træ fra Silvan), nogle få gode ideer fra nettet og en gåtur i lunden.

Mange mennesker har frygt for insekter, de er bange for at blive stukket eller bidt. De har måske igennem deres opvækst set voksne ihærdigt forsøge at slå insekterne ihjel og de er måske blevet opdraget til præventivt at slå dem ihjel uden at de egentlig er til besvær. Ikke alle synes at insekter er smukke – jeg kender rigtig mange som blot ser behårede og bevingede væsner med brodde og kindbakker.

Men jeg har altid været fascineret af insekter – som barn byggede min far larve-hoteller af gamle urtepotter til mig. Min mormor vendte parasolfoden til mig, så jeg kunne se hele den zoologiske have, der var derunder. Jeg er heldigvis ikke opdraget til at slå ihjel og jeg er ikke bange for de fleste insekter – dog er klægen og jeg ikke de bedste venner og myrer skal bare være udenfor, så er vi også gode venner igen.

Efter hotellet og indflytning af diverse gæster, så skal jeg huske at pesticider ikke må anvendes i haven – hvilket vi heller ikke påtænker! I det hele taget er pesticider et dårligt kapitel i vores historiebog. Nogle forskere mener, at fordelene ved brug af pesticider ikke opvejer ulemperne. Grundvandsproblemer, tab af habitat og tab af insektarter/antal er ulemper, der er langt større end udbyttet af afgrøder, hvor der er blevet anvendt pesticider.

Hotellets beboere kan være et naturligt middel til at komme nogle af skadedyrene til livs – mariehøns og dens unger er grådige og vil kunne afhjælpe problemet med nogle bladlusearter. Når plantekasserne bliver operationelle, så kan visse afgrøder afhjælpe hinanden. Løg og gulerødder hjælper hinanden med at trives – det samme gør kartofler og ærter. Ved hjælp af disse samarbejder, kan man måske undgå nogle af sygdommene og angrebene fra insekterne. Det vil jeg tage i betragtning, når jeg skal plante/så højbedene.

http://www.earthday.org/earth-day-tips/  er der flere tips til hvordan du kan blive grønnere, hjælpe med at beskytte Jorden og spare penge. Rigtig god fornøjelse med Earth Day 2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *